Утеха и мир

Прочит: 2 Коринтяни 1:1-7

 

„… Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“

(Филипяни 4:7)

 

Църквата беше шокирана, когато съпругата на пастора – Сюзън, почина внезапно на 55-годишна възраст. Тя се грижеше за майка си в друг град, затова пасторът веднага замина там. В петък ме помолиха да водя предстоящата неделна служба. Приех, но се питах какво мога да кажа на църквата в този толкова тежък момент.

Неделната ми сутрин започна с молитва и прочит от „Духовна манна“. Размишлението беше за това как да намерим мир във време на загуба. Авторът завършваше с Филипяни 4:7, където ни е обещан Божият мир. Усетих, че Господ ми помага в точния момент с точното размишление. По време на богослужението го прочетох на глас.

В следващите дни и седмици гледах как всички се държат като братя и сестри в Христос, как с любов и състрадание помагат на пастора и неговото семейство да превъзмогне скръбта.

 

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти, че ни даваш утеха и мир във време на изпитание. Помагай ни да правим същото за другите. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да изпълня Божия призив днес?

Джон Баун (Минесота, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ПРЕЖИВЯВА ВНЕЗАПНА ЗАГУБА.

 

Остави коментар

Live Reply