Утешител

Прочит: Деяния 1:1-11

 

„Обаче Аз ви казвам истината – за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас, но ако отида, ще ви Го изпратя.“

                                                                                         (Йоан 16:7)

 

Баща ми беше военен и често заминаваше в чужбина за дълго време. Той много ни липсваше, но имаше нещо, което винаги очаквахме с голяма радост и което ни помагаше да преодолеем тази липса – неговото завръщане и прекрасното време, когато цялото семейство е събрано заедно. Щом татко пристигнеше, ние изтичвахме да го прегърнем и той даваше на всекиго подарък, увит във вестник, който всеки бързаше да разопакова.

 На Възнесение Христово ние празнуваме надеждата, която Христос ни дава, като изпраща Утешителя – Святия Дух – когато се възнася от тази земя. Чрез Него Бог е винаги близо до нас, освен това Той ни дарява сила – не тази, с която да доминираме и контролираме, а силата на свидетелството и служението.

 

Молитва: Господи, помогни ни да осъзнаем какъв дар имаме от Теб и да Ти служим, като довеждаме хората при Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни е изпратил Утешител – Святия Дух, и ни е дал сила, за да служим на другите.

Едуард Кели (Айова)

 

Да се молим за: ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, КОИТО СА ДАЛЕЧ ОТ ДОМОВЕТЕ СИ.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply