Уважение

Прочит: Ефесяни 4:29-32

„Бъдете мили един към друг като към близки роднини, с братска обич; изпреварвайте се да си отдавате почит един на друг.“
(Римляни 12:10)

„Ти си добър човек, Бърт.“ Съпругът ми ме погледна изненадан. След онази сутрин той не очакваше да чуе това от мен. Макар че не чувствах особена любов към него в онзи момент, знаех, че той ме обича, и не исках липсата на простителност да разруши взаимоотношенията ни.
Беше невероятно какъв обрат предизвика промяната на гледната ми точка. Всеки път, когато кажа нещо мило на Бърт, вместо да му се карам или да замълча обидена, се чувствам по-добре по отношение на него, на самата мен и на брака ни. Сигурна съм, че той чувства същото, когато отговори мило на обида от моя страна. От разказите на други хора разбирам, че не само ние с него можем да се поучим от днешния библейски стих. Особено любими са ми думите „изпреварвайте се да си отдавате почит един на друг“.
Вместо да водим битки със съпрузите, децата, колегите и приятелите си, можем да помолим Бог да ни покаже как да обичаме и почитаме хората около нас, особено когато те най-много се нуждаят от приемане и уважение.

Молитва: Господи, помагай ни да показваме уважение и да оценяваме хората. Амин.

Мисъл за деня: Уважението към хората променя деня ми.
Шерил Болт (Флорида)

Да се молим за: ТРУДНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

Остави коментар

Live Reply