Увереност в Бога

Прочит: Исус Навин 1:1-9

„… Йехова Господ е силата ми; Той прави краката ми като краката на елените и ще ме направи да ходя по височините си.“
(Авакум 3:19)

Преди няколко години работих в една организация за помощ при бедствия. Част от работата изискваше да доставя строителни материали от магазините до местата, където се извършват ремонти. Попаднах в един магазин със списък с материали, дълъг два листа. Дори не знаех какво представляват някои от тях и ме обхвана страх. Можех да реагирам по три начина. Единият бе да се отдам на самосъжалението и отчаянието: „Не трябваше да приемам тази работа. Не зная какво правя. Изглеждам като глупачка“. Вторият беше да се разгневя: „Защо ме карат да правя това? Знаят, че не познавам всички тези материали“. Или можех да запазя спокойствие и увереност не в себе си, а в Бога. Нямах представа какво правя, но Бог имаше. Той казва: „Ще доведа слепите през път, който не са знаели; ще ги водя в пътеки, които са им били непознати (…) няма да ги оставя“ (Исая 42:16). Знаех, че Господ ме призовава да извърша тази работа, затова избрах третия вариант.
Каквото и предизвикателство да застане на пътя ни, можем да изберем да се доверим на Бога. Може да се изгубим по пътя, но с Него ще имаме сили да преодолеем всеки проблем. Бог винаги е верен.

Молитва: Господи, благодарим Ти за Твоята мъдрост и водителство. Амин.

Мисъл за деня: Бог е с мен, затова мога да съм уверен.
Мелиса Уилсън (Пенсилвания)

Да се молим за: РАБОТНИЦИТЕ, КОИТО ВЪЗСТАНОВЯВАТ ЖИЛИЩА СЛЕД ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ.

Остави коментар

Live Reply