В аквариума

Прочит: Матей 7:1-5

„Исус ги погледна и отвърна: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.“
(Марк 10:27)

Като малък, се питах как може хората да отглеждат златни рибки като домашни любимци. Те ми се струваха дребни и безинтересни. Тогава отидох на една екскурзия до ботаническа градина и там видях езеро с рибки. Една от тях застана точно пред мен. С изненада разбрах, че е златна. „Те не са ли малки?“ – попитах аз. „Съвсем не – отвърна нашият екскурзовод. – Някои дори достигат още по-големи размери. Зависи от водния басейн, който обитават.“
Години по-късно най-сетне научих един важен урок: начинът, по който възприемаме света, може да ограничи безграничните възможности, които Христос ни предлага. Колко често съм бил като златна рибка в аквариум, която не е осъзнавала своите възможности да расте и да се развива! А колко пъти съм принизявал други хора, като съм ги смятал за маловажни и безинтересни!
Вярата ми в Божията сила ме учи, че мога да постигна много повече, ако забравя за ограниченията и плувам отвъд границите, които сам съм си поставил. С по-широко възприятие мога да видя възможностите на другите да растат и да им помогна да открият по-широки хоризонти. Представете си свят, пълен с хора, които вярват, че всичко е възможно чрез Христос, и живеят според тази вяра! Заедно можем да извършим големи неща.

Молитва: Боже на неограничените възможности, разширявай перспективата ни за света, за да виждаме колко уникален е всеки човек, който си сътворил. Амин.

Мисъл за деня: С Христос възможностите ми са неограничени.
Нелсън Нуосу Оморегбе (Нигерия)

Да се молим: ДА ВИЖДАМЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО БОГ ВИЖДА В ТОЗИ СВЯТ.

Остави коментар

Live Reply