В безопасност

Прочит: Йоан 10:14-18

„Аз съм добрият Пастир. Аз познавам Своите овце и Моите овце Ме познават.“
(Йоан 10:14)

Един ден се прибирах след силна буря и забелязах стадо овце, което се опитваше да се измъкне от дълбоката дъждовна вода, за да се изкачи на по-високо място. От страх те блееха все по-силно и се въртяха в кръг. След малко видях приближаващата към тях овчарка. Тя извика и те спряха да тичат, явно разпознавайки гласа ѝ. Овчарката сложи дървени трупчета във водата и стигна до овцете. Започна да им говори тихо и те се успокоиха. Като че ли знаеха от опит, че е дошла помощта, на която могат да разчитат. Овчарката поведе една от овцете по дървените трупчета към сухото, а останалите я последваха. Скоро всички бяха изведени на безопасно място.
Веднага се замислих за Исус – добрия Пастир – Който идва веднага щом го призовем от бурните води. Той ни извежда на безопасно място.

Молитва: Боже, чуй гласа ни, когато извикаме към Теб, и ни помогни да вярваме, че ще ни изведеш на безопасно място. Амин.

Мисъл за деня: Бог чува вика ми и ще ме изведе в безопасност.
Пам Люис (Англия)

Да се молим за: ОВЧАРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply