В Божието присъствие

Прочит: Марк 3:13-19

 

„След това се изкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които искаше (…) И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват, и да имат власт да изгонват бесове.“

(Марк 3:13-15)

 

От известно време прекарвам повече време с Божието слово и в молитва и постоянството ми дава резултат – всеки ден се приближавам все повече до Бога. Когато чета Библията, чувам Неговия глас и разбирам към какво ме призовава. Моля се, приближавайки се при Бога, да ставам по-подготвена да Му служа.

В Марк 3:13-15 Исус повика учениците Си и после ги изпрати да проповядват, да изцеляват и да служат на хората в нужда. При Него те получиха способността да извършват всичко това. Открила съм, че колкото повече се приближавам към Бога, толкова повече споделям Неговото слово с другите. Без да сме близо до Него, няма какво да дадем на хората. Само пребиваването в Божието присъствие ни прави способни да излезем и да служим.

 

Молитва: Господи, приближавай ни към Себе Си всеки ден. Нека чуваме гласа Ти в Твоето слово, за да споделяме любовта Ти с хората. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да се приближавам към Бога днес?

Енид Ада Нийномуджуни (Танзания)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ЧУВАТ БОЖИЯ ПРИЗИВ.

 

 

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

Остави коментар

Live Reply