В Божията прегръдка

Прочит: Псалм 103:1-8

„Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Теб – винаги веселие.“
(Псалм 16:11)

В моя клас по йога правим едно упражнение, при което прегръщаме себе си, като кръстосваме ръце и така „предпазваме“ сърцето си. Една сутрин застанах в тази поза и започнах да се моля. Почувствах се много близо до Христос.
Няколко часа по-късно мъжът ми получи удар. Запазих самообладание и повиках помощ навреме. Само след час му направиха сърдечна операция. Божията милост и съвременните възможности на медицината спасиха живота му.
В чакалнята на болницата повторих упражнението от сутринта – сложих ръцете си така, че да „предпазя“ сърцето, помолих се и сякаш Бог ме прегърна. Още преди приключването на операцията чувствах, че съпругът ми е вън от опасност. Докато се молех, почувствах мир. Божията любов беше много по-голяма от моя страх.
След това толкова силно преживяване всеки ден в края на сутрешната си молитва оставам в Божията прегръдка, като благодаря за любовта на Господ в моето сърце.

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти за безкрайната Ти любов, която ни докосва и предпазва сърцето ни в най-трудните моменти. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Пазенето на Божията любов в моето сърце ми носи мир.
Хайди Мелони (Аржентина)

Да се молим за: ЛЕКАРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply