В бурните води

Прочит: Матей 14:22-33

 

„И Петър Му отговори: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Теб по водата. А Той каза: Ела!“

(Матей 14:28-29)

 

Никога не съм бил добър плувец. Когато влизам в океана, се страхувам от вълните и водните течения, които не виждам. Много се изтощавам, когато плувам срещу вълна. Но когато водата е спокойна, ми е приятно да се отпусна и да се оставя да ме носи.

Същото се отнася и до Божията воля. Понякога се съпротивлявам и не мога да разбера накъде ме води Господ. Когато чета днешния пасаж от Библията, се замислям, че учениците също се съпротивляваха, докато не видях Исус да отива към тях по развълнуваната вода на езерото. Колко пъти съм се опитвал да се преборя с бурята сам, вместо да се доверя на Бога! Когато се обърна към Него, в сърцето ми настъпва мир, изпреварващ края на бурята.

И ние като Петър трябва да търсим Божията помощ. Дори ако се налага да почакаме, мирът идва, когато се обърнем към Бога. Както Исус помогна на Петър в бурните води, така ще помогне и на нас да изплуваме от водовъртежа на проблемите.

 

Молитва: Боже, напомняй ни да търсим Твоята помощ, когато ни застрашават житейските бури. Давай ни мир. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус ме извежда от бурята.

Марк Андерсън (Пенсилвания)

 

Да се молим за: СПАСИТЕЛИТЕ.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply