В единодушие

Прочит: Римляни 12:10-18

„Ето, колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие!“
(Псалм 133:1)

Прочетох статия за много дружелюбни птици, които живеят в африканската пустинна местност Калахари. Те строят много и големи гнезда по дърветата. На едно дърво гнездят стотици птици. Гнездата ги предпазват от горещината през деня и по-ниските температури през нощта.
Казват, че тези птици са много гостоприемни и общителни. Те споделят храната си и обичат да живеят заедно, като дори си помагат в поправката на гнездата. Освен това позволяват на други птици да живеят с тях. В тежките условия на пустинята тези малки създания постигат разбирателство и задружност.
Изчетох статията и си помислих, че тяхното поведение може да е пример за нас в семейството, в църквата и в обществото. Такъв е урокът, който ни дава днешният библейски прочит. Апостол Павел ни казва, че Бог иска да се обичаме, да се насърчаваме духовно и да бъдем гостолюбиви (Римляни 12:10-14).

Молитва: Любящи Боже, помагай ни да живеем в разбирателство със своите ближни. Амин.

Мисъл за деня: „Да възлюбиш ближния си, както себе си“ (Матей 22:39).
Мария Урдас де Розарио (Пуерто Рико)

Да се молим: ДА ЖИВЕЕМ В ЕДИНОДУШИЕ.

Остави коментар

Live Reply