В хармония

Прочит: Ефесяни 4:2-6

 

„… но се изпълвайте с Духа; и разговаряйте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си…“

(Ефесяни 5:18-19)

 

Наслаждавах се на концерта на училищната група, в която свири и моят син. Но към края някои от учениците засвириха по-бързо, а другите трябваше да ги догонват. Красотата на музиката се изгуби при този дисонанс. Тогава диригентката им даде знак да спрат, потупа с палката си по папката с ноти пред нея и обяви: „От 52-ра нататък!“. След като откриха мястото, от което трябваше да засвирят отново, с насочени към диригентката погледи, децата довършиха пиесата си в синхрон.

Понякога и ние не действаме синхронно в църквата. Когато допуснем егоизмът и завистта да доведат до дисбаланс, резултатите не закъсняват. Сами сме се убеждавали, че хармонията в общото ни служение може да се възстанови само ако последваме отново Святия Дух и започнем да приемаме останалите с разбиране и любов.

Във всяко общество на вярата неизбежно се появяват конфликти, които нарушават хармонията. Когато това стане, можем да се обърнем за помощ към Този, Чието водителство всички ние трябва да следваме. Трябва „в свръзката на мира да опазим единството в Духа“ (Ефесяни 4:3).

 

Молитва: Боже на мира, във време на конфликти показвай ни как да запазваме единството в Твоя Дух. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да помогна за запазването на единството в Божия Дух?

Лин Хейр (Орегон)

 

Да се молим за: ЦЪРКОВНИТЕ ВОДАЧИ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply