В името на Исус

Прочит: Матей 26:36-44

 

„Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя.“

(Йоан 14:14)

 

Когато чета думите от Йоан 14:13: „И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя“, осъзнавам, че в някакъв смисъл Божията мощ е на мое разположение. Ако е така, значи мога да настоявам за справедливост и да отмъщавам на тези, които нарушават моите принципи. Но чакайте малко. Моята воля трябва да съответства на Божията. Трябва да искам в името на Исус – неща, които са по волята на Исус. Не мога да действам от гневни подбуди и да налагам своята праведност със сила. Точно обратното. Трябва да призовавам Божията сила, за да възстановява наранените души и да укрепва връзките на любовта. Ето това са мотиви, които съответстват на Неговата воля.

Исус пострада в Гетсимания в съгласие с волята на Своя Отец. Неговата молба: „Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша“ (Матей 26:39), не приключи тук. Той добави: „не обаче както Аз искам, но както Ти искаш“.

Понякога аз се боря със себе си, за да приведа своите молитви в съответствие с Божията воля и те да бъдат за доброто на хората, за които се моля. Молитвата за други хора ни помага да ги видим през Божия поглед и да ги обикнем с Неговата любов. Ходатайствената молитва е благословение и за самите нас.

 

Молитва: Господи, помогни ни да не забравяме, че Твоята воля е винаги най-доброто за всички човеци. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато търся Божията воля в своите молитви, знам, че това е най-доброто за хората, за които се застъпвам.

Джордж Най (Орегон)

 

Да се молим: ДА СЕ СТРЕМЯ МОЯТА ВОЛЯ ДА СЪОТВЕТСТВА НА БОЖИЯТА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply