В мъглата

Прочит: Лука 24:13-35

 

„Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“

(1 Коринтяни 2:9)

 

Тръгнах си от работа по-рано и реших да се полюбувам на красивата природа. Обикновено пътят към дома ми преминава през красиви планински възвишения и зелени поляни, по които пасат коне, но този път виждах единствено дъжд и мъгла.

Пейзажът беше като отражение на онзи етап от живота ми. Току-що бях получил предупреждение, че моята позиция вероятно ще бъде закрита и ще остана без работа. Въпреки че ми беше обяснено как мога да продължа напред, бъдещето ми изглеждаше достатъчно несигурно. Навлизах в мъгла и можех да разчитам единствено на Божията помощ.

Няколко месеца по-късно се прибирах по същия път. Слънцето грееше ярко и можех да видя красотата на природата. Отново пейзажът отразяваше моето настроение. Имах нова работа и ясно чувствах Божието водителство. Господ ме беше превел през мъглата и мрака и беше направил живота ми още по-добър.

Всички ние преминаваме през моменти на несигурност, когато не можем да видим пътя пред себе си. Често не знаем какво се случва и как ще свърши. Също като пътниците към Емаус, очите ни изведнъж се отварят и разпознаваме Исус. Дори когато не усещаме това, Бог е с нас.

 

Молитва: Верни Боже, помагай ни да се доверяваме на Твоето водителство дори когато не виждаме ясно пътя пред себе си. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато пътят пред нас е неясен, можем да се доверим на Божието водителство.

Крис Хол (Англия)

 

Да се молим за:  НЯКОЙ, КОЙТО Е ИЗГУБИЛ СВОЯТА РАБОТА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply