В малкото

Прочит: Лука 16:10-15

„Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.“
(Лука 16:10)

И двамата с мъжа ми сме пекари, но дори да следваме една и съща рецепта, може да се получи различен резултат. Той прецизно следи температурата на водата и количеството на брашното, докато аз имам по-свободно отношение по този въпрос – измервам температурата с ръка и преценявам количеството на око. Затова пък неговото тесто става по-фино.
Това, което важи за печенето на хляб, важи и за по-важни въпроси като етиката. Да съм добър човек, означава да съблюдавам стотици малки детайли в своето поведение: да приемам грешките си, вместо да ги прехвърля на друг, да остана по-дълго време на работа, за да има по-качествен резултат, или да не се занимавам с лични имейли, докато работя.
В днешния библейски стих Исус казва на Своите ученици, че отношението ни към малките неща е показателно за отношението ни към големите. Това, че хлябът ми няма да е първо качество, не е толкова голям проблем, но работата ми показва как бих се отнесла към всичко друго в живота си. Какво говорят действията ми за мен и за това каква ще бъда?

Молитва: О, Боже, Ти виждаш всичко, знаеш всичко и си с нас във всичко. Помагай ни да вземаме правилни решения във всякакви обстоятелства. Амин.

Мисъл за деня: Верен ли съм в малкото?
Тереза Кода (Роуд Айлънд)

Да се молим за: ПЕКАРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply