В началото на деня

Прочит: Псалм 57:1-11

 

„Събуди се, душо моя; събуди се, псалтире и арфо; сам аз ще се събудя на ранина.“

                                                                               (Псалм 57:8)

 

Участниците в едно телевизионно шоу трябваше да отговорят на следния въпрос: „Как хората започват своя ден?“. Най-честият отговор беше: „С молитва“.

Аз също искам да започвам деня си с молитва. Преди да се измия, да закуся, да прочета вестника и да се заема с ангажиментите си, искам да прекарвам време с Бога.

Аз зная, че „не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста“ (Матей 4:4), затова всяка сутрин чета Божието слово. Моля се за своите нужди, както и за нуждите на своите ближни, с помощта и водителството на Святия Дух. Често се моля с Господната молитва. Така си напомням, че Бог е моят Небесен баща, искам от Него прошка и помощ. Моля се преди всичко Бог да бъде прославян.

Молитвата в началото на всеки ден ми помага да живея истински своята вяра и да посветя дните си на Бога.

 

Молитва: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Днес ще започна деня си с Бога.

Тед де Хас (Айова)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ УЧИ ДА СЕ МОЛИ.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply