В нашата немощ

Прочит: Йоан 15:8-17

 

„Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим, както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания…“

                                                                            (Римляни 8:26)

 

В продължение на тридесет години хора със специални потребности, както и много доброволци посещават центъра за рехабилитация в планинската част на Северна Каролина. По време на една семейна почивка там ме впечатлиха вниманието и доброто отношение, което хората проявяват един към друг. Всяка събота те си организираха вечер на талантите и всеки имаше какво да покаже.

Сюзан, която не говори много, обича да танцува, но тази година искаше да изпее песента „Исус ме обича“. Тя застана притеснена зад микрофона и каза: „Здравейте“. Човекът, който помага на талантите, ѝ подсказа думите, но тя отново каза: „Здравейте“. Тогава ние започнахме да пеем песента. Сюзан почувства нашата подкрепа и разбра, че не е сама.

Когато Христос се възнесе, ни изпрати Святия Дух, Който да бъде с нас и да ни помага в нашата немощ (Римляни 8:26). А когато ние помогнахме на Сюзан, показвайки ѝ, че я обичаме и подкрепяме, ние „принесохме плод“, какъвто Бог очаква от нас (Йоан 15:16-17).

 

Молитва: Господи, помагай ни да носим утехата, която Ти даваш, на хората, които преминават през тежки времена. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус ме обича.

Даниел Нелсън (Северна Каролина)

 

Да се молим за: ХОРАТА С РАЗЛИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply