В Неговите ръце

Прочит: Псалм 46:1-7

 

„Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!“

(Второзаконие 31:8)

 

Когато бях на осем години, паднах върху счупена бутилка и едно стъкло поряза коляното ми до кокал. Лекарите го зашиха и ме превързаха от бедрото до малко под коляното. Всяка вечер татко ме носеше по стълбите, за да си легна. Първата сутрин, когато трябваше да сляза, погледнах надолу и го стиснах силно за врата, а той каза: „Държа те“. Страхът ме напусна и се успокоих. Не помня още колко пъти се качвахме и слизахме по този начин в следващите шест седмици.

Преди да приема Христос в живота си, живеех в същата паника, която изпитах онази сутрин. Бях наранен и се чувствах парализиран. Сякаш нямаше утеха за мен. Но когато Бог ми каза „Не се страхувай“, почувствах истинска сигурност. Отпуснах се в ръцете Му и Той ме носи досега.

 

Молитва: Боже, Който ни обичаш, благодарим Ти, че ни носиш и се грижиш за нас. Когато падаме, когато сме разбити и не можем да продължим, Ти ни казваш: „Не се страхувай“. Помагай ни във всяка ситуация да намираме утеха в Тебе. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато падам и когато ставам, Бог ме уверява: „Държа те“.

Стивън Шийлд (Тенеси, САЩ)

 

Да се молим за: ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БАЩИ И СИНОВЕ.

 

Остави коментар

Live Reply