В Неговите стъпки

Прочит: 1 Петр. 2:19-25

 

„… понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки.“

(1 Петр. 2:21)

 

На шестгодишна възраст за пръв път преживях снежна виелица. Представете си изненадата ми, когато след утихването на вятъра татко отвори вратата и навън беше натрупал дебел сняг. Бяхме в капан. „Но как ще се измъкнем от тук?“ – възкликнах аз. Татко ми каза да не се притеснявам, защото ще почисти пътя.

Той избута снега от прага и отиде за лопата. Аз тръгнах след него, като следвах следите му, и скоро се озовах на огряната от зимното слънце поляна, където се втурнах да играя в дебелия сняг. Не било толкова трудно да си проправиш път. Татко свърши цялата работа, аз само трябваше да го последвам.

Но има някой друг, който много преди нас ни е приготвил път – Господ Исус Христос. Често в живота ни идват бури, които ни карат да се чувстваме като в капан, но ако следваме Исус, Който винаги ни води по правилния път, ще надмогнем всяка трудност и ще достигнем до светлината, която Той ни подарява.

 

Молитва: Господи, когато се изправим пред големи трудности, нека оставим страховете си, да се обърнем към Теб с вяра и да Те последваме, за да ни изведеш към светлината. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес и всеки ден ще се доверявам на Исус Христос, за да води стъпките ми.

Моника Андерман (Ню Йорк)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ БОРЯТ С ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply