В правилния коридор

Прочит: Колосяни 2:6-12

„… така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени…“
(Колосяни 2:6-7)

Осемгодишните ми близначки ходят на уроци по плуване. Басейнът е голям и е разделен на коридори. Най-младите плувци изглеждат, сякаш гонят мухи, докато плуват. Те се движат на зигзаг и мятат с ръце, без да могат да се задържат задълго в своя коридор. Въпреки това не се отказват и стигат до края на басейна. По-големите деца, които плуват от по-дълго време, са малко по-ориентирани, но и те преминават през въжетата. Най-опитните се движат по права линия и не преминават в съседен коридор през цялото време.
Християнският ни живот може да прилича на този клас по плуване. В началото може да сме много ентусиазирани, но имаме нужда от по-опитни във вярата, които да ни напътстват, в противен случай ще залитаме и можем да се нараним. Концентрацията в плуването не се постига само с възрастта, както и зрелостта в християнството. Растежът идва с опита и посветеността. Добрите плувци слушат своите инструктори, учат се от тях и са търпеливи. Зрелите християни изучават Библията и търсят съвета на други вярващи, за да служат по-добре на Бога. Колкото и да сме опитни, можем да се отклоним от пътя, но ако постоянстваме и растем във вярата, ще стигнем до неговия край.

Молитва: Боже, учи ни на вяра, която е правилна и силна. Благодарим Ти за другите християни, които ни водят и напътстват. Амин.

Мисъл за деня: Мога да раста във вярата, като служа на Бога.
Боб ла Фордж (Ню Джърси)

Да се молим за: ДЕЦАТА, КОИТО СЕ УЧАТ ДА ПЛУВАТ.

Остави коментар

Live Reply