В процес на обработка

Прочит: Филипяни 1:3-11

„… Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“
(Филипяни 1:6)

Преди да се пенсионирам преди няколко години, работех за голяма хранителна компания. Продавахме различни видове храни, но и ги произвеждахме. Започнахме със сурови продукти. След като преминеха през обработка, те се подготвяха за продажба под названието „готови продукти“. Продуктите, които бяха подлагани на някаква обработка, но не бяха готови за продажба, наричахме „продукти в процес на обработване“. Те бяха не съвсем сурови, но и не достатъчно обработени за консумация.
Струва ми се, че това е добра аналогия с християнския ни живот. Всеки от нас започва пътя на вярата като „суров продукт“. Когато приемем Христос, започва нашият „процес на обработка“. Новораждаме се и поставяме началото на един дълъг път на уподобяване на Христос. Всеки ден очакваме времето, когато ще бъдем „напълно завършени“ и ще живеем в небесното царство, където Христос „ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло“ (Филипяни 3:21).

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти за дара на Твоя Син Исус Христос. Нека всеки ден живеем според Неговия пример. В името на Исус се молим. Амин.

Мисъл за деня: Всеки ден е възможност да се уподобявам повече на Христос.
Джон Баун (Минесота)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО РАБОТЯТ ВЪВ ФАБРИКА.

Остави коментар

Live Reply