В пустинята

Прочит: Матей 4:1-11

„А Той отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“
(Матей 4:4)

След като завърших колежа, не можех да си намеря жилище и работа и бъдещето беше несигурно. Тогава прочетох разказа от Матей за изкушението на Исус в пустинята и гледната ми точка се промени. Аз се опитвах да уредя живота, а Исус трябваше да задоволи глада Си. Начинът, по който Той превъзмогна изкушенията, ми даде пример за устояване.
За пръв път се замислих как се е чувствал Спасителят, когато е бил гладен. Неговите думи бяха: „Не само с хляб ще живее човек“. Това е напомняне, че трябва да имаме истински глад за Бога. Този глад, който преоткрих в себе си, ми помогна да си дам сметка, че ангелите прислужваха на Исус в пустинята (Матей 4:11).
Осъзнах, че хората от църквата са тези ангели за мен, защото те ми помагаха и ме подкрепяха. Колкото по-силен ставаше гладът ми по Бога, толкова по-благодарен бях за тяхното отношение към мен.
Сега, дори когато съм изпълнен с несигурност, не изпадам в паника, а виждам в това възможност да се приближавам към Бога и да служа на хората.

Молитва: Господи, помагай ни да чуваме вика за помощ на тези, които страдат. Нека бъдем свидетели за Твоята милост пред всеки, когото срещнем. Амин.

Мисъл за деня: Във време на несигурност мога да се доверя на Бога и на обществото от вярващи.
Тревър Уилямс (Тенеси)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СКОРО СА СЕ ДИПЛОМИРАЛИ.

Остави коментар

Live Reply