В пустинята

Прочит: Филипяни 4:10-14

 

„Защото, ако и да не цъфти смокинята, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети и нивите да не дадат храна, стадото да се премахне от оградата и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа…“

                                                                           (Авакум 3:17-18)

 

Може ли нещо да дава плод в пустинята? Аз зная, че вярващите хора ще отговорят: „Да!“.

Опитвам се да приложа на практика принципите, за които съм чела или чувала през годините. Дори когато сме във финансова криза, трябва да продължаваме да даваме, колкото ни е по силите, за да помагаме на тези, които нямат нищо. Удивителна е историята за бедната вдовица, която пусна в съкровищницата на храма всичко, което имаше (Марк 12:41-44).

Понякога ни е много трудно да даваме. Когато възможностите ни намалеят, намалява и щедростта ни. Но тази история ни показва, че и в най-трудните ситуации има какво да дадем.

Научила съм се да бъда благодарна дори когато преминавам през пустинята на живота. Търся и откривам Божия мир независимо от обстоятелствата. Това ми помага да насърчавам и другите хора. Вярата ми укрепва.

 

Молитва: Любящи Боже, когато преминаваме през пустиня, Ти ни даряваш надежда. Благодарни сме Ти и Ти се доверяваме в каквито и обстоятелства да се намираме. Амин.

 

Мисъл за деня: „Защото в пустата земя ще избликнат води и потоци – в пустинята“ (Исая 35:6).

Нарда Гереро (Доминиканска република)

 

Да се молим за: ХОРАТА В ТРУДНО ФИНАНСОВО ПОЛОЖЕНИЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply