В ремонт

Прочит: 2 Коринтяни 4:8-18

„Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите…“
(Псалм 127:1)

В момента правим основен ремонт на дома си и сме съборили някои от стените и част от тавана. На някои места правим вътрешни промени, например смяна на тръби или електрическата инсталация. Те, макар да не са видими, осигуряват дома ни за в бъдеще.
Това ми напомня за думите на апостол Павел от днешния прочит. Той казва, че макар да сме преследвани и измъчвани за вярата, няма да бъдем изоставени и погубени, така че Христос, Който е в нас, и обещанието на Неговото възкресение да станат видими за света.
От деня, в който съм станала християнка, аз се променям. Малко по малко Христос променя сърцето ми. Той ме обича безкрайно, затова аз имам сила да устоя на трудностите в света.
Такава промяна е труден процес, но резултатът си заслужава. Ако позволим на Христос да ни променя ден след ден, макар това да е болезнено понякога, накрая ще бъдем по-добри, по-силни и много по-верни Негови свидетели. Бог се грижи за нас и иска най-доброто за нас, бъдеще и надежда (Йеремия 29:11).

Молитва: Господи, помагай ни да не се съпротивляваме на промените, от които се нуждаем, за да бъдем оформени по образа на Христос. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Очаквам деня, в който Бог ще извърши Своята промяна в мен.

Да се молим за: СТРОИТЕЛИТЕ.
Джени Калвърт (Тексас)

Остави коментар

Live Reply