В скръб и в радост

Прочит: 1 Коринтяни 9:19-23

 

„Радвайте се с онези, които се радват; плачете с онези, които плачат.“

(Римляни 12:15)

 

Миналата година близък мой приятел преживя огромна скръб. Единственото, което можех да направя за него, беше да го подкрепям духовно и да се моля. Докато се молехме, аз също чувствах дълбока тъга. Мисля, че когато скърбим заедно със своите ближни заради техните скърби, ние споделяме част от тяхното страдание.

В същия ден трябваше да изпратя поздравление за рождения ден на друг мой приятел. Искаше ми се думите ми да звучат искрено и насърчително, но това ми изглеждаше много трудно. Чувствах нещо, подобно на онези дни, в които едната половина от града е обвита в гъста мъгла, а другата – обляна от яркото слънце. Реших да се помоля, преди да се обадя на рожденика. За моя изненада, пожеланието ми беше съвсем искрено, защото почувствах радостта на моя приятел.

Божията сила се проявява по изненадващи начини. Господ ни помага да чувстваме със сърцата си това, което понякога не можем да си представим с умовете си.

 

Молитва: Господи, нека бъдем празни съдове за ближните ни, чиято скръб прелива, изпълвай ни с милост към тези, които са жадни. Молим се така: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни помага да бъдем съпричастни на своите ближни както в тъгата, така и в радостта.

Фьодор Ким (Русия)

 

Да се молим за: ПРИЯТЕЛ, КОЙТО ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ТЕЖКА СКРЪБ.

Остави коментар

Live Reply