В служение на Бога

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-31

 

„Напротив, тези части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими.“

(1 Коринтяни 12:22)

 

Отскоро съм част от църковния хор. На моите години трудно вземам високите тонове, затова се отказах от сопраното и пея алтовата партия. В началото завиждах на високите гласове, защото те поддържат мелодията. Техните ясни тонове се чуват най-силно. Колко е вдъхновяващо, когато изпеят висините, придаващи тържественост! А аз пея само определени тонове, които малко хора долавят. Усещането ми обаче се промени, когато решихме да слушаме свой запис. Осъзнах, че всеки глас е важен в хора. Алтът не изпява цялата мелодия, но внася хармония, която е от изключително значение в хоровото изпълнение.

По подобен начин много хора вършат църковна работа, която изглежда маловажна. Някои събират даренията. Други са част от съветите, които планират църковната мисия. Има такива, които работят в социалната кухня. Някои хора отговарят за поддръжката на градината. Независимо коя работа възприемаме като важна, всяко служение е важно за църквата. Каквито и таланти да имаме, не бива да ги използваме, за да получим аплодисменти, а за да сме част от общото църковно дело.

 

Молитва: Боже на всички гласове, помогни ни да изпълняваме своята служба по най-добрия начин, със съзнанието, че служим на Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Моето служение е важно за църквата.

Лу Фулилав (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЦЪРКОВНИ ХОРОВЕ.

 

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply