В търсене на красотата

Прочит: Матей 25:31-40

 

„А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“

                                                                                         (Матей 25:40)

 

Основна задача, която си бях поставила при пътуването ни до Западна Австралия, беше да видя диворастящи цветя. Наблюдавах внимателно земята от двете страни на магистралата, защото преди съм срещала интересни видове точно там. За съжаление, пътуването ни не беше в точното за целта време на годината, а и не беше валяло достатъчно, така че не успях да се полюбувам на цветната красота.

Една жена, която редовно пътува по тези места, ни каза: „Погледни в пясъчните купчини встрани от пътя. Трябва да отидеш по-близо, от магистралата няма как да ги видиш“. Послушахме съвета ѝ и открихме цветя на съвсем неочаквани места: между камъните, в пясъка – малки цветчета, които контрастираха на пустошта. Никога не съм очаквала да видя толкова красота в такова сухо и неприветливо място.

Често не виждаме доброто в хората при първата среща с тях, но когато ги опознаем, откриваме ценните им качества. Исус прекарваше много време сред най-отхвърлените от обществото – тези, които получаваха най-малко любов и разбиране, които бяха смятани за нечисти. Той призовава и нас да следваме този пример.

 

Молитва: Любящи Боже, помогни ни да виждаме доброто в хората. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще покажа Божията любов на някой, който не получава любов и приемане.

Ленор Уортън (Австралия)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ПЪТУВАТ.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply