В търсене на мир

Прочит: Псалм 91:1-13

 

„Защото ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във всичките ти пътища.“

(Псалм 91:11)

 

Наскоро преминавах през труден период. Отидох в църквата, за да се помоля и на намеря мир. В двора беше много приятно да слушаш песента на птиците, накацали по разлистените клони. На едно дърво забелязах три големи зелени гущера, които се радваха на многото листа. Тогава се сетих, че по тези дървета има тръни. „Колко интересно, си помислих, гущерите изглеждат съвсем спокойни. Как лазят по дърветата, без да се наранят?“ Бог ги беше надарил с люспеста и здрава кожа, която ги предпазваше.

Сетих се за днешния библейски текст – колко успокояващо е да знаем, че сме пазени от ангели. Освен това Бог ни е дал Своето слово и молитвата, които ни носят мир. Можем да сме уверени, че Той ще ни пази и ще ни освобождава от тревогата.

 

Молитва: Създателю, отнемай от нас всяка тревога и ни обновявай. Давай ни физически и духовен мир. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Не се безпокойте, а изказвайте молбите си към Бога (Филипяни 4:6).

Евелин Хименес (Пуерто Рико)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА ЦЪРКОВНИТЕ СГРАДИ.

 

 

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply