В търсене на водителство

Прочит: Притчи 3:5-12

„Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“
(Притчи 3:6)

През живота си съм изпадал в ситуации, в които не съм бил сигурен как да постъпя и съм се страхувал да направя избор. Преди да се доверя напълно на Бога, вярвах, че във всеки аспект от живота шансът за успех е 50 процента и ако направя грешния избор, ще се проваля. Непрестанно се съмнявах в решенията си и прекарвах часове в съжаление за своите постъпки.
Няколко години по-късно пораснах и започнах да разбирам Божията сила и вярност повече. Проблемите не ме стресираха толкова и започнах да разчитам на Бога да ме води, защото знаех, че Той иска моето добро.
Постоянно си напомням, че Господ винаги е добър, защото лесно забравям това във време на трудности. Ако не забравяме, че Бог винаги е на наша страна, ще спрем да се фокусираме върху малките неща и ще намираме голяма утеха. Когато търсим Божията воля, можем да живеем с увереност, че Той винаги иска нашето добро.

Молитва: Господи, благодарим Ти за живота, който си ни дал. Помагай ни да намираме мир в Тебе и да вярваме, че ни водиш към доброто. Амин.

Мисъл за деня: Бог е верен и аз мога да живея в увереност.
Ед Ромеро (Тексас)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е СКОВАН ОТ НЕРЕШИТЕЛНОСТ.

Остави коментар

Live Reply