В трудно време

Прочит: Битие 21:8-21

„А Бог чу гласа на момчето; и ангел Божий извика към Агар от небето и ѝ каза: Какво ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото, където е.“
(Битие 21:17)

Работата в градината в един слънчев ден ми донесе много радост, но още на следващия слънцето се скри. Трябваше да чистя бурените, докато небето се изпълваше с облаци. Иска ми се всички дни да бяха слънчеви! И в живота е така – има добри и лоши моменти. Никога не знаем какво ще ни донесе денят, но Библията ни уверява, че дори в трудностите Бог няма да ни остави.
В Битие 21 Агар и синът ѝ Исмаил преминаваха през тежко време. Сара не можеше да търпи повече тяхното присъствие, затова ги изгони. Те попаднаха сами в пустинята, където нямаше вода за Исмаил и той започна да плаче. Агар се изплаши, че детето ще умре. Но Божи ангел извика от небето към нея и ѝ даде надежда. Бог заведе изгнаниците до един кладенец, където можеха да утолят жаждата си. Агар и синът ѝ оцеляха и бяха благословени.
Понякога животът е тежък, но Бог не ни изоставя. Както стана с Агар и Исмаил, Той ни вижда и ни избавя.

Молитва: Боже, Който ни обичаш, помагай ни, когато преминаваме през трудности и трагедии. Амин.

Мисъл за деня: Бог ще промисли в трудно време.
Питър Вюгелерс (Нова Зеландия)

Да се молим за: ДЕЦАТА, КОИТО НЯМАТ ДОСТЪП ДО ЧИСТА ВОДА.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply