В защита

Прочит: Лука 10:25-37

 

„И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.“

(Матей 7:12)

 

Един ден видях как съучениците ми се подиграват на момиче от нашия клас. Бяха я наобиколили и ѝ говореха ужасни неща. Тя всеки момент щеше да се разплаче. Вместо да я защитя, аз се отдръпнах и я оставих сама. Можех да ѝ помогна, но мислех само за себе си и реших да не се намесвам.

По-късно си помислих, че ако някой говори така на мен, ще да бъда много наранена, а ако някой иска да ме защити, но не го прави, това по никакъв начин няма да ми помогне.

Следващия път, когато съучениците ми се събраха около това момиче, за да го обиждат, аз отидох при тях и им казах да спрат. Дойдоха и други защитници. Повикахме я при нас и я попитахме дали е добре. Оказа се, че преминава през много тежък период и че дори е мислела за самоубийство.

Накрая я оставиха на спокойствие. Но докато това се случи, с нея се сприятелихме и тя започна да се цени повече. В онзи ден осъзнах, че малките добри дела, като например да защитиш някого, могат да променят неговия живот.

 

Молитва: Господи, помагай ни да бъдем до хората, когато им е трудно, и да се отнасяме с тях така, както искаме да  се отнасят с нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог обича всички, аз трябва да правя същото.

Ребека Огър (Северна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: УЧЕНИЦИТЕ, ПОДЛАГАНИ НА ТОРМОЗ.

 

Остави коментар

Live Reply