Вълни на мир

Прочит: Исая 43:1-7

 

„Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава.“

(Исая 26:3)

 

Животът ми доста се беше усложнил. С огромни усилия се справях с нова работа и три деца, а трябваше да се грижа и за болен родител и брат, който също се нуждаеше от моята помощ. Бях изтощена от постоянното тичане от едно място на друго. Нуждаех се от почивка.

Океанът винаги ми е действал успокоително, затова тръгнах към брега. Разходих се по пясъка и се насладих на безценния момент. Нежното докосване на вълните сякаш отне част от стреса, бризът изпари тревогата и се почувствах безгрижна и свободна. Искаше ми се това да продължи вечно.

Тръгнах си с твърдото решение да запазя прекрасното чувство за мир. Благодарих на Бога за благословенията и за трудностите. При всяко отчаяние можех да се обърна към Него. Бог е мое прибежище и знаех, че мога да Му се доверя. Тревогите ми не изчезнаха напълно, но продължих да се моля и скоро мирът ставаше все по-осезаем.

Преди си мислех, че мога да чувствам мир само ако нямам никакви проблеми, но Бог никога не ни е обещавал живот без стрес. Той обаче ни обещава мир сред тревогата и отчаянието. Дори ако обстоятелствата не се променят, нашето мислене и отношението ни към тях могат да се променят. Когато доверяваме на Бога своите проблеми, Неговият мир ни обгръща като нежните океански вълни.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че ни помагаш в трудностите. Нека с всяка молитва „издишваме“ тревогата и „вдишваме“ от Твоя мир. Амин.

 

Мисъл за деня: Мирът е просто „на една молитва разстояние“.

Дорис Хувър (Флорида)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА РОДНИНИ НА РАЗЛИЧНА ВЪЗРАСТ.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply