Вълни

Прочит: 1 Коринтяни 15:1-11

 

„И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух.“

(Матей 28:19)

 

Когато синът ми Джъстин беше на четири или пет години, го взех с мен на риболов. Той облече специалния си костюм, сложи си риболовната шапка и тръгнахме. Когато стигнахме до езерото, приготвихме всичко необходимо и хвърлихме въдиците. Бяхме готови за един дълъг ден, но само след петнадесет минути на Джъстин му стана скучно и започна да хвърля камъчета във водата и да наблюдава кръговете, които те образуваха.

И ние, християните, приличаме на тези кръгове. Когато четем Библията и изпълняваме нейните напътствия, сме готови да отидем навсякъде и да разкажем на хората за Божията спасителна любов. Те също споделят посланието и така довеждат още хора при Бога. Споделянето на Благата вест наподобява хвърлянето на камъче във водата – всяко движение предизвиква друго, докато цялата вода се раздвижи.

Исус каза: „идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух“ (Матей 28:19). Той иска да излезем в света и да променяме хора, които да променят други. Каква прекрасна идея!

 

Молитва: Боже, нека се възползваме от всяка възможност да водим при Теб хора, които на свой ред да довеждат други. Амин.

 

Мисъл за деня: Божието слово се разпространява като вълните.

Андрю Милс (Пенсилвания)

 

Да се молим: ДА СПОДЕЛЯМЕ БЛАГАТА ВЕСТ.

 

Остави коментар

Live Reply