Вълнуващо ли е?

Прочит: Откровение 22:1-5

„Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“ А на нас Бог откри това чрез Духа…“
(1 Коринтяни 2:9-10)

Порастването не е толкова вълнуващо, колкото си го представях. Не е лошо да си пенсионер, но коленете ми не работят добре, гърбът ме буди рано сутрин и не мога да тичам, както го правех като по-млад. Забавно ли е да растеш? Отговорът явно зависи от гледната точка.
Може би това е една от причините апостол Павел да съветва: „Мислете за горното, а не за земното“ (Колосяни 3:2). Той предвкусва небето, когато казва: „ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа“ (1 Сол. 4:17). Ако позволим на Бога да насочва мислите ни, ще придобием по-различна перспектива за земния и за вечния живот.
Колко е вълнуващо, че един ден ще видим Исус, ще погледнем в лицето Този, Който ни обича с безкрайна любов! Колко е вълнуваща мисълта да бъдем подобни на Него повече от всякога!
Перспективата на вечния живот променя не само начина ни на мислене, но и постъпките и отношението ни към хората. Порастването може да е вълнуващо, ако насочваме ума си към горното, а не към земното, към вечния живот, който ни очаква.

Молитва: Господи Исусе, променяй гледната ни точка, за да се отнасяме с хората, както Ти се отнасяш с тях. Амин.

Мисъл за деня: Мислите за горното, а не за земното, могат да променят отношението ми към живота.
Дейв Касуел (Арканзас, САЩ)

Да се молим: ДА ТЪРСИМ И СЛЕДВАМЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply