Вълшебните думички

Прочит: Псалм 107:1-9

 

„Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века.“

(Псалм 107:1)

 

Още когато бях малък, родителите ми ме научиха колко важни са думите „моля“ и „благодаря“. Сега, когато съм на повече от 60 години, продължавам да се убеждавам в тяхната важност както в разговорите с хората, така и в молитвите към Бога.

Напоследък се замислих, че когато се моля, много често използвам думата „моля“ и много по-рядко – „благодаря“. Осъзнах, че нуждите ми далеч надминават изразите на благодарност за всички благословения, които Господ ми е подарил. Затова реших да започна да казвам на Бога „благодаря“ колкото може по-често през деня – всеки път, когато почувствам Неговото присъствие или забележа някое благословение, което ми дарява.

Благодарение на това свое решение аз осъзнах по нов начин смисъла на двете вълшебни думички, на които ме учеха моите родители. Бог всеки ден присъства в живота ми и ме благославя и аз трябва да бъде благодарен за това. Когато молим Бога за помощ и Му благодарим, постоянно се наслаждаваме на Неговата милост, на мира, който Той дарява, и на неизменната Му любов.

 

Молитва: О, Боже, помогни ни да възпитаваме в себе си дух на благодарност, за да оценяваме всичко, което милостиво ни подаряваш, като най-вече ценим живота. Амин.

 

Мисъл за деня: Благодарността е важен елемент от нашите молитви.

Майкъл Макгаф (Пенсилвания)

 

Да се молим за: БЛАГОДАРНОСТ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО БОГ НИ ДАВА ДНЕС.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply