Въпреки грешките

Прочит: Изход 3:7-15

„А Мойсей каза на Бога: Кой съм аз, че да ида при Фараон и да изведа израилтяните от Египет?“
(Изход 3:11)

Един приятел си купи къща, която реши да реновира. Когато подготви стаите за боядисване, отидох да му помогна. Първо трябваше да се изравнят стените. В началото имаше доста неравности и Дан се изненада, че успяхме да постигнем толкова гладка повърхност. Когато видя боядисаните стени, той не можеше да повярва.
Малко преди да приключа с една от тях, си направих почивка. Надявах се Дан да не влезе точно в този момент, защото нямаше да е доволен от работата ми. Замислих се за своя живот. Наскоро се бях развел, а имах доста заеми. Бог вероятно не беше доволен от мен.
Тогава си спомних, че Бог не се отказа от Мойсей дори когато той уби човек. Точно него Той избра, за да изведе народа към Обещаната земя. Господ възлага важна мисия на един убиец. Той може да възложи мисия на всеки от нас. Миналите ни грешки не бива да ни възпират да служим на Бога. Бъдещето е пред нас и Бог винаги може да ни възложи важно дело.

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти, че ни възлагаш важно дело въпреки нашите грешки. Нека заедно с Теб изграждаме Твоето царство. Амин.

Мисъл за деня: Бог дава втори шанс.
Уейд Уебстър (Тексас)

Да се молим: ДА БЪДЕМ ОТВОРЕНИ ЗА БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО.

Остави коментар

Live Reply