Вътрешен мир

Прочит: Псалм 139:1-12

 

„Изведи от тъмницата душата ми, за да слави името Ти; праведните ще се съберат около мен, защото ще постъпваш щедро към мен.“

(Псалм 142:7)

 

Сприятелих се със сина на моя приятелка, който е в затвора. Когато чета писмата, които ми изпраща, се удивявам от неговите проникновенията за живота. В едно от тях той споделяше как се опитва да се фокусира върху положителните неща: общението с Бога, насърчението на Библията, които му помагат да загърби лошите мисли. Понякога ми пише кои са любимите му библейски стихове.

От писмата на моя нов приятел научих, че можем да се чувстваме свободни, независимо къде се намираме. Възможно е и обратното – да имаме физическа свобода, но умовете ни да са поробени. Ако сме честни, ще признаем, че имаме своите поробващи мисли. Но независимо дали сме в затвора, или на свобода, думите от Псалм 139 ни носят мир. На всяко място и във всяко време Бог е с нас. Тези, които Той освобождава, са истински свободни!

 

Молитва: О, Господи, Ти си нашият Пастир. Нека благост и милост да ни следват през всичките дни на живота ни (Псалм 23).

 

Мисъл за деня: Бог ме е освободил, затова съм истински свободен.

Шарън Оуънс-Дейвис (Ню Джърси)

 

Да се молим за: ЗАТВОРНИЦИТЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply