Във връзка

Прочит: Евреи 10:19-25

 

„… като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.“

                                                                                              (Евреи 10:25)

 

Аз отговарях за поддръжката на един голям аквариум в нашата църква. Преди известно време поради многото си ангажименти малко го бях занемарил. В резултат на това доста от рибите се разболяха или умряха, а тези, които останаха живи, станаха апатични. Веднага ги извадих в чиста вода и се заех с почистването на аквариума. После го напълних отново и ги върнах в него.

През цялото време се извинявах на Бога, понеже заради моята грешка бяха пострадали тези малки Негови създания. Осъзнах колко е важно всеки ден да се молим и да четем Божието слово, за да не губим връзката си с нашия Творец. Отделянето от църквата е отделяне от нашето духовно семейство. Истинското християнство изисква да сме в здрава връзка както с Бога, така и със своите ближни. Без нея ние сме застрашени да отпадаме духовно и да не се радваме на благословенията, които Бог ни подарява.

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи, за Твоята изобилна грижа и любов. Помогни ни да останем верни на Теб и винаги да Ти служим. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Служим на Бога, като правим добро на своите ближни.

Флойд Туили (Мериленд)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ СВОЕ ЦЪРКОВНО СЕМЕЙСТВО.

 

 

Остави коментар

Live Reply