Във връзка?

Прочит: Псалм 145:17-19

 

„Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето Му винаги.“

                                                              (1 Летописи 16:11)

 

„Колко е хубаво да чуя гласа ти, Катлин! – каза моята приятелка. – Радвам се, че ми се обади.“ Осъзнах нещо много важно – дотолкова съм свикнала със съвременните технологии, че почти не провеждам „истински“ разговори с приятелите си. Социалните мрежи ми позволяват да публикувам снимки и да изпращам съобщения, които хората получават веднага, и винаги съм в контакт с тях. В контакт, но не в същинска комуникация.

Замислих се какви са взаимоотношенията ми с Бога. При толкова ангажименти се опитвам да не забравям да Му благодаря за всяко благословение, което получавам от Него. Често обаче усещам, че макар да сме „във връзка“, аз не общувам истински с Бога, защото не отделям достатъчно време за тиха молитва и вникване в Неговото слово.

Молитвата е най-добрият начин да общуваме с Бога, Който копнее да чуе нашите гласове. Технологиите днес ни позволяват да общуваме лесно с всички, но ние се нуждаем от истински разговори, които да заздравяват нашите взаимоотношения. Най-много се нуждаем от истинско общуване с Бога.

 

Молитва: Боже, успокоявай ни, за да отделяме достатъчно време, в което да общуваме с Теб. Насочвай вниманието ни към Себе Си, за да бъде общуването ни с Теб пълноценно. Амин.

 

Мисъл за деня: Колко време прекарвам в разговори с Бога?

Катлин Арментано (Северна Каролина)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ИМА НУЖДА ДА ЧУЕ ГЛАСА МИ.

Остави коментар

Live Reply