Във всичко

Прочит: Колосяни 3:12-17

„… каквото и да вършите, със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца.“
(Колосяни 3:17)

Дали вкъщи, или на работното място, всеки от нас има много задачи, които трябва да свърши. Много от тях са досадни, но трябва да се заемем с тях и да ги извършим докрай. Какво е отношението ни към ежедневните задължения? Благодарни ли сме за здравето и възможността да се заемем с каквото и да било, или се оплакваме и полагаме само минимални усилия?
В днешния стих апостол Павел ни насърчава да вършим всичко в името на Господа. В друго свое послание той казва, че трябва да бъдем работници, които да не се срамуват от себе си (вж. 2 Тимот. 2:15). В 1 Коринтяни 13 намираме още основания да вършим всичко с любов.
Работата вкъщи и в двора не ми е сред любимите занимания, но в светлината на Павловите думи мога да съм благодарен за благословението да имам и да поддържам дом. Когато хората ме видят да работя с радост, могат да ме попитат защо го правя и да имам възможност да споделя Благата вест.

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти за възможността да служим. Дори когато правим нещо без желание, помагай ни да отразяваме Твоята радост пред света. Амин.

Мисъл за деня: Може да съм единственото свидетелство за Христос, което някой ще види днес.
Дъг Брейди (Алабама, САЩ)

Да се молим: ДА СЛУЖИМ НА БОГА С ЦЯЛАТА СИ СИЛА.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply