Важен урок

Прочит: Псалм 139:1-6

 

„Защото преди думата да е още на езика ми, ето, Господи, Ти я знаеш цялата.“

                                                                           (Псалм 139:4)

 

Веднъж ме помолиха да посетя в болницата една възрастна жена, която беше изгубила говора си. Когато влязох в стаята й, тя се усмихна и ме прикани с ръка да седна до нея. После посочи към една книжка с библейски стихове, която беше сложена на масичката до леглото.

„Искаш да ти прочета библейските стихове за днес ли?“ – попитах аз. Тя поклати глава утвърдително и аз прочетох пасажа от Матей 12:36-37: „И ви казвам, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в деня на съда. Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш“. „Какви тежки думи точно в този момент!“ – си помислих.

Когато приключих с прочита, жената събра ръцете си за молитва. Тя ги издигаше към небето, докато се молеше. Каква прекрасна картина беше това! „Мислиш ли, че Бог чува твоите молитви?“ – попитах аз. Тя кимна положително и взе ръката ми в своята.

Научих невероятен урок: Бог разбира нашите молитви при всякакви обстоятелства и ни показва как да споделяме любовта с хората дори когато не можем да говорим.

 

Молитва: Господи, показвай ни как да достигаме до другите хора с любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог чува нашите молитви дори когато не можем да намерим думи, с които да ги облечем.

Сари-Марита Хекинен (Финландия)

 

Да се молим за: ХОРА, КОИТО НЕ ПРИТЕЖАВАТ СИЛАТА НА ЕЗИКА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply