Възхвалявай Бога

Прочит: Йоан 20:30-31; 21:25

 

„Това ще се напише за бъдещото поколение; и народ, който ще бъде създаден, ще хвали Господа.“

                                                                            (Псалм 102:18)

 

Една от радостите, които „Духовна манна“ носи, е възможността да прочетеш за преживяванията на хора от целия свят и тяхната среща с Бога. Ние сме свързани в любовта си към Господ в един свят, сътворен от Него. Представям си как хората по света четат размишленията сутрин или вечер, преди да заспят и така всеки ден и по всяко време ние прославяме Бога.

Думите на псалмопевеца се четат вече хиляди години. Ние също можем да повлияем на поколенията след нас. Всеки, който вярва в Исус и Го следва, има какво да разкаже. Нашето свидетелство може да помогне на други да повярват в Бога и да Го обикнат. Не правим това за своя слава, а за Божия, както и за доброто на тези, които ще останат след нас.

Апостол Йоан казва, че ако се опишат делата, които Исус е извършил на тази земя, цял свят няма да побере написаните книги (Йоан 21:25). А Исус продължава да действа в този свят. Нашите истории и песни възвестяват Благата вест всеки ден.

 

Молитва: Възхваляваме Те, Господи, за всичко, което вършиш в нашия живот. Нека показваме на хората Твоята любов и доброта, за да Те възхваляват и те. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да споделям вярата си днес?

Пам Пойнтър (Англия)

 

Да се молим за: ХРИСТИЯНСКИТЕ ПИСАТЕЛИ.

 

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply