Възхвалявай Господа

Прочит: Псалм 150:1-6

„Устата ми ще се пълнят всеки ден с хваление и прослава към Теб.“
(Псалм 71:8)

Веднъж водещият на младежките ни събирания ни попита защо обичаме да ги посещаваме. Една приятелка отговори с усмивка: „Защото има вкусна храна“. Друг се обади: „Изложението винаги е актуално“. Някои споделиха, че харесват дискусиите. Аз им казах, че обичам да отделям това време, за да прославям и да служа на Бога. Обичам да пея и по време на тези събирания сърцето ми се изпълва с радост и мир.
Животът ми не винаги е бил лек. Често съм се чувствала притеснена, депресирана, търсила съм думи, с които да се обърна към Бога. Дори в такива моменти прославям Господа и така си напомням, че Той никога няма да ме изостави. Чувствала съм Неговата подкрепа и съм чувала нежния Му глас: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя“ (Евреи 13:5). Чрез молитвата и прославата на нашия Господ ние общуваме с Него и приемаме силата, която Той ни дава.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че си с нас при всякакви ситуации. Възхваляваме Те с цялото си сърце, с душата си и с всичката си сила. Молим се: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Как ще прославя Бога днес?
Мелиана Сантосо (Индонезия)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ВОДЯТ БОГОСЛУЖЕНИЯ.

Остави коментар

Live Reply