Възкресение Христово

Прочит: Филипяни 3:7-11

„… Аз съм Първият и Последният, и Живият; бях мъртъв, и ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.“
(Откровение 1:17-18)

Обичам да седя на верандата и да гледам езерото. Когато е слънчево, водата блести и танцува под лъчите. В утринта на Възкресение мъгла покри водната повърхност като плътно сиво одеяло. Едва когато слънцето изгря и затопли въздуха, мъглата започна да се оттегля и водата заблестя отново. Несъвместимата със слънчевата топлина мъглива пелена се изпари.
Тази картина е много подходяща илюстрация в деня на Христовото възкресение. Когато Исус възкръсна от смъртта, мъглата се оттегли от живота ни и сега можем да Го видим в Неговата слава. А понеже Той живее сред нас, можем да бъдем светлина за хората.
Мракът на греха и смъртта бе разпръснат с отвалянето на гроба в утринта на Христовото възкресение. Също както мъглата над езерото нямаше шанс пред слънчевата топлина, грехът и смъртта нямат сила пред любовта и спасението, което Бог дарява в Христос. Христос възкръсна! Слава на Бога!

Молитва: Благодарим Ти, велики Боже, за надеждата, която носи на всеки от нас Възкресението. Помогни ни да споделим тази надежда и с другите. В името на възкръсналия Христос се молим. Амин.

Мисъл за деня: Христовото възкресение дава надежда на света.

Да се молим: ДА СПОДЕЛЯМЕ БЛАГАТА ВЕСТ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО.
Линда Фаскинг (Кентъки)

Остави коментар

Live Reply