Възкресение Христово

Прочит: 2 Тимот. 1:8-10

„И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост и се завтекоха да известят на учениците Му.“
(Матей 28:8)

„Леле!“ – възкликна една от посетителките на катедралата в утринта на Възкресение Христово. Явно беше чувството им на удивление при вида на храма, облян в светлина и цветове.
Това удивление напомня изненадата на жените, които откриха, че гробът на Спасителя е празен. Вместо да видят тялото Му, те видяха двама ангели, които ги попитаха: „Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна“ (Лука 24:5-6). Дали те се чувстваха като хората в катедралата, когато се затичаха, за да известят на всички Благата вест?
Празникът на Христовото възкресение се празнува от семейството, приятелите и всички, които се събират заедно, за да възхваляват възкръсналия Христос. Когато издигаме гласове за възхвала, Исусовите думи от кръста ни напомнят, че всички сме получили прошка. „Леле!“ Можем да празнуваме Възкресение със сърца, изпълнени с благодарност към нашия Господ и Спасител, и да споделяме Неговата любов и мир с всички хора.

Молитва: Благодарим Ти, Исусе, че пожертва живота Си, за да имаме вечен живот чрез Теб. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще благодаря за Божията спасителна благодат чрез Христос.
Фей Тор (Австралия)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЕ ПОЗНАВАТ ХРИСТОС.

Остави коментар

Live Reply