Възкресенска вяра

Прочит: Римляни 8:35-39

 

„Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещото, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“

(Римляни 8:38-39)

 

Чувах плача на сина си от другата стая. Днес бяхме погребали неговия дядо – Либерто. Не намирах никакви утешителни думи, с които да му помогна, може би защото самият аз бях съкрушен. Татко страдаше от тежка депресия. Не можех да спра да мисля, че се е измъчвал в последните дни от земния си живот. Той бе посветил целия си живот, за да работи с местните племена и да им споделя с думи и дела Благовестието. Една мисъл постоянно се прокрадваше в ума ми: „Това ли е резултатът от силната вяра?“.

Малко по-късно, когато прегърнах сина си, чух Божия глас вътре в мен: „Знам, че сякаш светът се разпада под краката ти, но и в смъртта, и в живота твоят баща е с Мен. Сега той е в Моите обятия. Никога няма да го оставя, както няма да оставя и теб“.

По време на погребението аз прочетох следните думи: „Умирайки, Христос победи смъртта. Възкръсвайки, Той възстанови живота ни. Христос ще дойде отново в слава. С кръщението Либерто се посвети на Христос, сега в Христос Либерто ще бъде облечен в слава“. Радостта, избликваща от дълбочината на сърцето ми, пресуши сълзите. Аз бях уверен, че татко е жив и е в Божията прегръдка. Вярата ми беше възстановена.

 

Молитва: Боже на милостта и славата, когато скърбим, помагай ни да помним Твоето обещание за вечен живот. Амин.

 

Мисъл за деня: „Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото“ (Римляни 6:5).

Рей Сайсън (Филипини)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СКЪРБЯТ ЗА ЗАГУБАТА НА РОДИТЕЛ.

Остави коментар

Live Reply