Възможност

Прочит: Яков 1:22-27

„И така, доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра.“
(Галатяни 6:10)

В събота сутринта телефонът звънна и чух познат глас: „Можеш ли да се грижиш за градина?“. Беше Върна, 90-годишна моя приятелка вдовица. Имах свободно време, но за такава молба трябваше да помисля. Градинарските ми умения не бяха толкова добри. Върна явно ми гласуваше повече доверие, отколкото аз на себе си. Когато обработих градината, тя ми каза, че съм свършил много добра работа, приготви вкусен обяд и дори ми плати.
Спомних си Яков 1:27, където се казва да се грижим за вдовиците. А цитираният днес стих ни напомня да вършим добро винаги когато имаме възможност. И в двата случая Библията ни насърчава да помагаме на тези, които зависят от нашата доброта. Ако аз бях отказал на моята приятелка, щях да проявя непокорство към Божието поръчение. Освен това нямаше да се насладя на опита в градината, обяда и прекрасните разговори с Върна.
Нека следващия път, когато ни помолят да направим нещо, което не обичаме толкова, да си спомним за днешния библейски прочит и да приемем възможността да послужим на Бога, като помогнем на някого. Можем да бъдем благословени по неочакван начин.

Молитва: Любящи Боже, благодарим Ти за възможностите да помагаме на хората. Нека никога не ни тежи да правим добро. Амин.

Мисъл за деня: Коя малка възможност днес може да е подарена от Бога?

Да се молим за: ВДОВИЦИТЕ.
Дон Уебър (Северна Дакота)

 

Остави коментар

Live Reply