Възможности всеки ден

Прочит: Деяния 26:12-18

„И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.“
(Марк 16:15)

Със съпруга ми не сме посочили, че не желаем да получаваме телефонни обаждания с рекламни цели, затова редовно ни се обаждат търговски агенти. Един ден съпругът ми каза: „А какво би станало, ако използваме обажданията, за да благовестваме?“. След като се помолихме, решихме, че когато ни се обадят, ще се съгласяваме да изслушаме офертите им, ако и те изслушат нас.
Когато някой се обажда, го питаме дали познава Исус и му говорим за Неговата спасителна благодат. Понякога питаме дали можем да помогнем, като се помолим за нещо. Усещали сме и студенина от отсрещната страна, но в повечето случаи провеждаме много приятни разговори с хора от целия свят. Ние също изслушваме внимателно техните предложения и благодарим за възможността да разговаряме.
Уверени сме, че с тези телефонни разговори посяваме семената на Божията любов, и се молим Святият Дух да се погрижи за тях. Изумява ме начинът, по който Бог превърна досадните обаждания във възможности да споделяме благовестието с толкова хора!

Молитва: Небесни Отче, помагай ни с готовност да използваме възможностите да споделяме Твоята любов. Нека Святият Дух направи така, че семената, които посяваме, да дават плод и хората да откриват вечния живот. Амин.

Мисъл за деня: Неочакваните разговори могат да са възможности да засвидетелстваме Божията любов.
Каролин Стрикланд (Флорида, САЩ)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО РАБОТЯТ В КОЛЦЕНТРОВЕ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply