Възможности

Прочит: Колосяни 4:2-6

 

„Подхождайте с мъдрост в отношенията си с външните, като изкупвате благовремието.“

(Колосяни 4:5)

 

След службата в неделя една жена от църквата ме потупа по рамото. Каза ми, че когато дошла на църква, чула Бог да ѝ казва, че жената пред нея ще се помоли заедно с нея. Не можех да пропусна тази възможност. Тя ми сподели своята нужда и се хванахме за ръце, за да се помолим.

Молитвата с някого и за някого е начин да достигнем до хората, но не е единственият. Може би някоя хранителна банка се нуждае от дарение. Може някой познат да се е прибрал от болницата и да има нужда от храна. Може новите съседи да се почувстват по-добре, ако ги поздравим. Навсякъде около нас има възможности да показваме Божията любов, само трябва да ги използваме.

Аз продължавам да се моля за онази жена. Бих се радвала да знам, че Бог е задоволил нейната нужда, но това не е необходимо. Знам, че когато протягаме ръка към някого с Божията любов, Господ ще извърши останалото. През това време нека бъдем будни и да „изкупваме благовремието“.

 

Молитва: Господи, помогни ни да виждаме възможностите, които ни даваш. Молим Те, дай ни смелост да отговорим на Твоята любов и да я споделяме с хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Молитвата е начин, по който мога да споделям Божията любов с хората.

Лорейн Белдъс (Мичигън, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ПОИСКАЛ МОЛИТВЕНАТА НИ ПОДКРЕПА.

Остави коментар

Live Reply