Възроден дух

Прочит: 1 Петр. 1:3-9

„Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.“
(2 Коринтяни 4:16)

През 2016 г. унищожителни пожари се разразиха в Южна Австралия. Имаше жертви, а множество ферми и къщи бяха напълно унищожени. Много хора изгубиха не само домовете, но и прехраната си. Хората се опитваха да си помогнат, за да оцелеят, но много от оцелелите и до днес не могат да се възстановят след загубите. Самата земя беше силно засегната. Растителността беше напълно унищожена, а вятърът отвя горния слой на почвата. Вековни дървета бяха сринати.
Въпреки всичко, шест месеца по-късно започнаха да се случват големи промени. От обгорелите пънове се появиха нови листа, а освежителният дъжд възвръщаше земята към живот. Растежът беше бавен, но виждахме обещанието за ново начало.
Това, което Бог може да направи за земята и дърветата, може да направи и за нас. Ако сме подложени на изпитание и Бог ни изглежда твърде далечен, а животът – опустошен, можем да Му споделим искрено своите страхове. Когато приемем любовта и прошката на Господ, духът ни се възражда и започваме отново да растем във вярата.

Молитва: Благодарим Ти, Господи, за Твоята любов и прошка във време на изпитания. Помагай ни да бъдем отворени към Твоето действие, за да растем. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Както подновява земята, Бог може да поднови и моя живот.
Рай Томпсън (Южна Австралия)

Да се молим за: ЖЕРТВИТЕ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ.

Остави коментар

Live Reply