Възстановена вяра

Прочит: Малахия 3:6-12

 

„Аз ви възлюбих, казва Господ; а вие казвате: По какво се вижда, че си ни възлюбил?“

(Малахия 1:2)

 

Сметки и отчети, свързани с моя провалящ се бизнес, бяха разхвърляни навсякъде из дома ми. Сякаш стоях сред руините на своя живот, сред множество неосъществени мечти. Защо Бог ме разочарова така? Къде е сега?

След освобождението си от вавилонския плен, израилтяните си задаваха същите въпроси, гледайки към развалините на Йерусалим. Бог им отговори с кратки, но толкова съдържателни думи: „Аз ви възлюбих“ (Мал. 1:2). Той не искаше Неговият народ да гледа разрушението, а да разбере, че е обичан.

Божият отговор се отнася и за нас. Той ни обича където и да се намираме. Това, което ние виждаме като руини, Бог вижда като основи за нов живот, много по-добър, отколкото можем да си представим. Ако отместим погледа си от развалините и го насочим към Божието присъствие, Господ ще възстанови и обнови живота ни.

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи, за Твоята неизменна любов и близост, които чувстваме където и да се намираме в този свят. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога ли да видя Бога сред руините?

Меган Андерсън (Индиана)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ИМАТ МАЛЪК БИЗНЕС.

Остави коментар

Live Reply